Russian Naval Ship Dumanting na sa Pilipinas, Dala ang Pangako Ni Putin

No comments:

Powered by Blogger.